U Pysi w konsekwencji przechorowania kataru kociego doszło do powstania ropnia węzła chłonnego. Po wykonaniu biopsji cienkoigłowej potwierdzającej rozpoznanie, przeprowadzono zabieg chirurgicznego nacięcia zmiany. Następnego dnia samopoczucie Pysi było już na tyle dobre, że aktywnie uczestniczyła w zabawie ze swoim kocim rodzeństwem. Za kilka dni skontrolujemy postęp gojenia rany pozabiegowej.