Wybudzona po zabiegu sterylizacji Tosia czeka na swojego opiekuna.